Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Worker: Solid Waste: IS474

Closing Date: 31 October 2019
Salary: T3 (R97 639.32 – R109 930.92) p.a

Werker: Vaste Afval: IS474  - Bredasdorp

Vereistes:

• Fisies gesond

 

Funksies:

• Kollektering van huishoudelike en besigheidsvullis.

• Hantering van vaste afval bestuursfunksies soos vee van strate, opruim van publieke oopruimtes, herstelwerk aan infrastruktuur van afdeling.

• Uitvoer van opdragte soos versoek deur Bestuurder: Vaste Afvalbestuur.

 

Spesiale voorwaardes:

• Bereidwillig wees om oortyd te werk.

• Moet in spanverband kan werk.

 

Vergoeding: T3

(R97 639.32 – R109 930.92) p.j

 

Pos navrae: Mnr W Linnert

Tel: 028 425 5500

Worker: Solid Waste: IS474 - Bredasdorp

Requirements:

• Physically healthy

 

Functions:

• Collection of household and business refuse.

• Solid Waste Management functions, i.e. sweeping of streets, cleaning of public open spaces, repairs to solid waste infrastructure.

• Carry out instructions as requested from Manager: Solid Waste.

 

Special conditions

• Willingness to work after hours.

• Ability to work within a team.

 

Remuneration: T3

(R97 639.32 – R109 930.92) p.a

 

Job enquiries: Mr W Linnert

Tel: 028 425 5500

 

Sluitingsdatum / Closing Date: 31 October 2019

Aansoekvorms van Kaap Agulhas Munisipaliteit is 'n vereiste vir die oorweging van 'n aansoek. Hierdie vorms, tesame met ‘n volledige CV, kan ingehandig word by Me Luarenda Visagie/ Mev Nomakwezi Jende van die Menslike Hulpbronne Afdeling, telefoonnommer 028-425 5500. Slegs volledig voltooide aansoekvorms met gesertifiseerde afskrifte van kwalifikasies, sertifikate, rybewys en identiteitsdokumente sal oorweeg word.

Aansoeke wat na die sluitingsdatum ontvang word sal nie oorweeg word nie. Kandidate wat nie gekontak is teen 31 December 2019 moet hul aansoeke as onsuksesvol beskou.

Geen aansoekvorms, CV's en / of kwalifikasies kan teruggeëis word van die munisipaliteit nie. Die Raad behou die reg voor om nie ‘n aanstelling te maak nie.

Application forms of Cape Agulhas Municipality are a prerequisite for consideration of an application irrespective of an accompanying CV. These forms can be obtained from and handed in to Ms Laurenda Visagie / Mrs Nomakwezi Jende, telephone number 028 – 425 5500, at the Human Resource Division. Only fully completed application forms with certified copies of qualifications, certificates, driver’s licence and identity documents will be considered.

Applications received after the closing date by the human resources office will not be considered. Candidates who have not been contacted by 31 December 2019 must consider their applications to be unsuccessful. No application forms, CV’s and / or qualifications can be reclaimed from the municipality. The Council reserves the right not to make any appointment.

CAM is guided by the principles of Employment Equity. Disabled candidates are encouraged to apply and an indication in this regard would be appreciated.

Dean O’Neill, Municipal Manager, Cape Agulhas Municipality, P.O.Box 51, Bredasdorp, 7280

Worker: Solid Waste: IS474 - Bredasdorp (241.37KB) CAM Application Form (169.76KB) Last published 07 November 2019