Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Snr Project Technician PMU - Civil (IS201) 3 Year Fixed Term Contract

Closing Date: 15 March 2019
Salary: TCOE Package – R406 396.52

Snr Project Technician PMU - Civil (IS201) 3 Year Fixed Term Contract

Requirements:

 • National Diploma in Civil Engineering or equivalent NQF Level 5 - B Degree advantageous
 • Computer Literacy
 • Code B Driver’s Licence
 • 3-4 Years relevant experience

Functions:

 • MIG Administration
 • Assessing outcomes contained in reports & studies reflecting community needs
 • Check GIS based backlogs study & key developmental needs in the IDP
 • Make reports of assessment available & identify specific projects within MIG & EPWP framework
 • Prepare preliminary design proposals applying CAD to geographically represent proposed interventions
 • Seek information & compile schedules, bills of quantities, tender documentation & advertisement notices.
 • Co-ordinates and controls tasks associated with implementation of procedures, monitoring contractors/teams to comply with standards and specifications re maintenance work & projects & personnel.
 • Perform specific administrative tasks

Special conditions

 • Required to work in all weather conditions.
 • Required to work after hours during emergencies and planned overtime.

Remuneration:

TCOE  Package – R406 396.52

Job enquiries: Mr AA Jacobs

Tel: 028 425 5500

Snr Projek Tegnikus PMU – Siviel (IS201) 3 Jaar Vaste Termyn Kontrak

Vereistes:

 • Nasionale Diploma in Siviele Ingenieurswese of gelykstaande NQF Vlak 5 – B Graad voordelig
 • Rekenaargeletterdheid
 • Kode B Bestuurslisensie
 • 3-4 Jaar toepaslike ondervinding

Funksies:

 • MIG administrasie
 • Assesseer uitkomste vanuit verslae & studies wat gemeenskapsbehoef-tes reflekteer
 • Bestudeer GIS gebasseerde studies & sleutel ontwikkelingsbehoeftes in die GOP
 • Verslagdoening van bestaande assesserings & identifiseer spesifieke projekte binne MIG & EPWP raamwerke
 • Berei voorlopige ontwerpvoorstelle met CAD om voorgestelde intervensies geografies te toon
 • Bekom informasie & saamstel van skedules, hoeveelheidslyste, tender dokumentasie & advertensie kennisgewings
 • Koördineer en beheer take wat verband hou met implementering van prosedures, monitering van kontrak-teurs/spanne vir kwaliteitsbeheer rakende onderhoudswerk, projekte en personeel
 • Verrig spesifieke administratiewe funksies

Spesiale voorwaardes:

 • Bereidwillig wees om in alle weers-omstandighede te werk.
 • Bereidwillig wees om oortyd te werk.

Vergoeding:

TCOE pakket - R406 396.52

Pos navrae: Mnr AA Jacobs

Tel: 028 425 5500

 

Snr Project Technician PMU - Civil (IS201) 3 Year Fixed Term Contract (582.8KB) Application Form (169.76KB) Last published 18 March 2019