Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

SENIOR SUPERINTENDENT: LICENCE GD441 / SENIOR SUPERINTENDENT: LISENSIES GD441

Closing Date: 04 May 2017
Salary: T13 (R272 544.76-R353 772.20) p.a

Duties:

 • Control of vehicle licensing administration
 • Manage of licensing section personnel
 • Give guidance on traffic signs and road markings
 • Responsible to manage the eNaTIS Booking Systems
 • Implementation of traffic laws and regulations
 • Inspects all municipal vehicles from time to time in order to establish roadworthiness
 • Substitute for Testing: K53 and Examiner of vehicles when needed

     Requirements

 • Grade 12 National Diploma/ Relevant National Diploma for Traffic Officers
 • Grade A Examiner of Vehicles
 • Grade A K53 Examiner of Driver’s Licences
 • 5-7 years relevant experience
 • Excellent written and verbal communication skills in at least two of the three official languages of the Western Cape: Afrikaans, English and Xhosa
 • Valid Code EC (PrDP) & Code A Driver’s Licence
 • Computer literate
 • Conflict management and good interpersonal skills

     Recommendations:

 • SANS 0216 certificate
 • Experience in Local Authority Environment
 • Willingness to work overtime
 • No criminal record

     Remuneration:

     T13 (R272 544.76-R353 772.20) p.a

 

Funksies:

 • Beheer van voertuig lisensiëring administrasie
 • Bestuur van personeel in lisensiëring afdeling
 • Gee advies oor padverkeerstekens en padmerke
 • Verantwoordelik vir die bestuur van eNaVIS afspraak sisteem
 • Implementering van verkeerswetgewing en regulasies
 • Inspektering van alle munisipale voertuie van tyd tot tyd vir padvaardigheid
 • Aflos by Toetse vir K53 en Ondersoek van voertuie wanneer nodig

Vereistes:

 • Graad 12 Nasionale Diploma/ Toepaslike Nasionale Diploma vir Verkeersbeamptes
 • Graad A Ondersoeker van Voertuie
 • Graad A K53 Ondersoeker van Bestuurderslisensies
 • 5-7 Jaar toepaslike ondervinding
 • Uitstekende kommunikasievaardighede, skriftelik sowel as mondeling in ten minste twee van die volgende drie amptelike tale van die Wes-Kaap: Afrikaans, Engels en Xhosa
 • Geldige Kode EC (Pr DP) en Kode A Bestuurderslisensies
 • Rekenaarvaardig
 • Konflik hantering en goeie mense verhoudinge

Aanbeveling

 • SANS 0216 Sertifikaat
 • Ervaring in Plaaslike Owerheidsomgewing
 • Bereidwilligheid om oortyd te werk
 • Geen kriminele rekord

Vergoeding:

T13 (R272 544.76-R353 772.20) p.j

CLOSING DATE / SLUITINGS DATUM: 4 MAY / MEI 2017

SENIOR SUPERINTENDENT: LICENCE GD441 / SENIOR SUPERINTENDENT: LISENSIES GD441 (417.67KB) Last published 15 June 2018