Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Annual Reports

Annual Report 2013/14

info@capeagulhas.gov.za

Last updated: 09/02/2016

Draft Annual Report 2018 /19

CAPE AGULHAS MUNICIPALITY

DRAFT ANNUAL REPORT 2018/19

 

Notice is hereby given in terms of Section 21A of the Local Government Municipal Systems Act, Act 32 of 2000, read together with Section 127(5) of the Local Government Municipal Finance Management Act, Act 56 of 2003 that the Cape Agulhas Municipality Draft Annual Report for the 2018/19 Financial Year is available for public comment.

 

The Draft Annual Report is available to the public during office hours at the following offices and places:

  • Municipal Offices at Bredasdorp, Napier and Struisbaai
  • Libraries at Struisbaai-North, Bredasdorp, Napier, Elim, Waenhuiskrans/ Arniston, Protem and Klipdale
  • Caravan Parks at L’Agulhas and Waenhuiskrans/Arniston
  • The Municipal Website www.capeagulhas.gov.za

 

Comments on the Draft Annual Report must be submitted in writing to the Municipal Manager by 13 January 2020. Comments can be sent to the address on this notice or emailed to TraceyS@capeagulhas.gov.za   Any enquiries regarding the Draft Annual Report can also be directed to Ms Tracey Stone Tel (028) 4255500, Fax: (028) 4251019, e-mail  TraceyS@capeagulhas.gov.za   Persons who cannot read or write, may also contact the aforementioned person during normal office hours for assistance.

 

DGI O’NEILL

MUNICIPAL MANAGER

P O BOX 51

BREDASDORP

7280                                                                                                       

10 December 2019

 

KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT

KONSEP JAARVERSLAG 2018/19

 

Kennisgewing geskied hiermee ingevolge artikel 21A van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels Wet,  Wet 32 van 2000 saamgelees met Artikel 127(5) van die Wet op Plaaslike Regering : Munisipale FinansiëLe Bestuurs Wet, Wet 56 van 2003 dat die Kaap Agulhas Munisipaliteit konsep jaarverslag vir die 2018/19 Finansiële Jaar ter insae lê vir publieke kommentaar.

 

Die konsep jaarverslag is beskikbaar vir die publiek tydens kantoorure by die onderstaande kantore en plekke:

  • Munisipale Kantore te Bredasdorp, Napier en Struisbaai
  • Biblioteke te Struisbaai-Noord, Bredasdorp, Napier, Elim, Waenhuiskrans/ Arniston, Protem en Klipdale
  • Karavaanparke te L’Agulhas en Waenhuiskrans/Arniston.
  • Die Munisipale Webtuiste, www.capeagulhas.gov.za

 

Kommentaar op die konsep jaarverslag moet skriftelik aan die Munisipale Bestuurder gerig word teen 13 Januarie 2020. Kommentaar kan aan die adres op die kennisgewing gestuur word of per e-pos aan TraceyS@Capeagulhas.gov.za. Enige navrae in dié verband kan gerig word aan Me Tracey  Stone Tel (028) 4255500, Faks: (028) 4251019, e-pos TraceyS@Capeagulhas.gov.za Persone wat nie kan lees of skryf nie, kan ook vir bovermelde persoon kontak gedurende gewone kantoorure vir bystand.

 

DGI O’NEILL

MUNISIPALE BESTUURDER

POSBUS 51

BREDASDORP

7280                                                                                                                                                             

10 Desember 2019

 

Last updated: 17/01/2020