Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

OFFICER: BUDGET & TREASURY OFFICE: FD121 / BEAMPTE: BEGROTINGS & TESTOURIE DIENSTE: FD121

Closing Date: 23 November 2016
Salary: T10 (R14 472.37 – R18 786.16) p.m.

REQUIREMENTS:

 • Grade 12 Qualification / NQF 4 with mathematics / accounting
 • Code 8 driver license
 • Numerical and computer literacy
 • Excellent writing and verbal communication skills in at least 2 of the following 3 official Western Cape languages: Afrikaans, English and Xhosa.

EXPERIENCE:

 • (1-2 year) experience in Budget and Treasury Office of Finance

FUNCTIONS:

 • Support and assist in the compilation of the compliance with all relevant financial legislation applicable on Local Government and that all required legislation are adhered to and complete as per legislated due dates.
 • Assist with the process of the compilation of multi-year budgets, that is: Draft Budgets / Final Approved budgets and all relevant Adjustment Budgets.
 • Assist in the compilation of components applicable to financial department in terms of the Service Delivery and Budget and Implementation plan (SDBIP) as required by legislation.
 • Completion of all financial and budget related documents and return forms as required in terms of National and Provincial Treasury circulars / legislation as well as other stakeholders as applicable.
 • Assist the analysis of financial information, monitoring and budget reforms legislated in terms of legislation.
 • Responsible for ensuring all budget related information is available on the municipal website in terms of the Municipal Finance Management Act.
 • Provide the support and assistance to capacitate departments in terms of financial requirements as applicable.
 • Complete the reporting of National and Provincial as well as other grant allocations allocated to the municipality.
 • Involve with the Annual Financial Statements and related supporting schedules / documentation.
 • Assisting with coordinating the process of the yearly audit as per Auditor General’s guidelines.
 • Co-ordinate the implementation of financial reforms as promulgated by National and Provincial Treasury.
 • Support the process of the compilation of financial policies as required by legislation.
 • Completion of journals and corrective measures.

Job enquiries: Mr S Stanley  028 42 555 00

 

VEREISTES:

 • Graad 12 kwalifikasie / NQF 4 met Wiskunde / Rekeningkunde
 • Kode 8 Bestuurslisensie
 • Numeriese and rekenaar geletterdheid
 • Uitstekende kommunikasie en verslag skryf vaardigheid in ten minste 2 van die amptelike 3 tale van die Weskaap – Afrikaans / Engels / Xhosa

ONDERVINDING:

 • (1-2 jaar) ondervinding in die Begrotings en Tesourie afdeling van Finansies

  FUNKSIES:

 • Verseker dat die Raad / administrasie voldoen aan die relevante finansiële wetgewing van toepassing op die Plaaslike Regering en dat alle wetlike vereistes voltooi word volgens binne die wetlike raamwerk.
 • Betrokke met die opstel van die jaarlikse Begrotings: Dit is die Konsep Begroting / Finale en alle relevante aangepaste begrotings.
 • Voltooiing van inligting ten opsigte van die finansiële dienste afdeling met betrekking tot die jaarlikse dienslewerings en begrotings implementerings plan (SDBIP)
 • Voltooiing van alle begrotings en ander dokumentasie soos vereis deur die Nasionale en Provinsiale tesourie regulasies en ander rolspelers soos van toepassing.
 • Ontleding en vertolking van finansiële inligting volgens wetgewing.
 • Verantwoordelik om te verseker dat alle relevante inligting word geplaas op die munisipale webtuiste en alle ander rolspelers soos vereis per wetgewing.
 • Ondersteun die department met alle finansiële vereistes soos versoek.
 • Verantwoordelik vir die rapportering aan die Nasionale en Provinsiale departemente in terme van toekennings ontvang soos van toepassing.
 • Betrokke met die opstel van die jaarlikse Finansiële State en verwante skedules en ondersteunende dokumentasie
 • Jaarlikse oudit volgens vereistes en soos benodig deur die Ouditeur Generaal.
 • Adviseer afdelings hoofde in terme van nuwe wetgewing wat geimplementeer moet word.
 • Ondersteun in die opstel van finansiële beleide soos vereis deur wetgewing.
 • Voltooiing van joernale

Navrae: Mnr S Stanley 028 42 555 00

OFFICER: BUDGET & TREASURY OFFICE: FD121 / BEAMPTE: BEGROTINGS & TESTOURIE DIENSTE: FD121 (276.49KB) Last published 15 June 2018