Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 19 May 2020Title: VIRTUAL MEETING of the MUNICIPAL PLANNING TRIBUNAL / VIRTUELE VERGADERING van die MUNISIPALE BEPLANNINGSTRIBUNAALStatus: CAPE AGULHAS MUNICIPALITY / KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT Notice is hereby given that a VIRTUAL MEETING of the MUNICIPAL PLANNING TRIBUNAL of the CAPE AGULHAS MUNICIPALITY will take place on 2 June 2020 at 12:00. In terms Section 4.1 of the Rules of Procedure for Meetings of the Cape Agulhas Municipal Planning Tribunal, the meeting will be closed due to the National State of Disaster and Lockdown Regulations which prohibit gatherings. Interested and affected parties can obtain a recording of the meeting should they so require. Kennis geskied hiermee dat ‘n VIRTUELE VERGADERING van die MUNISIPALE BEPLANNINGSTRIBUNAAL van die Kaap Agulhas Munisipaliteit op DINSDAG 2 JUNIE 2020 om 12:00 gehou sal word. In terme van Artikel 4.1 van die Reëls en Prosedure vir vergaderings van die Kaap Agulhas Munisipale Beplanningstribunaal Regulasies, en weens die Nasionale Ramptoestand en Inperkings Regulasies wat byeenkomste verbied, sal dit ‘n geslote vergadering wees. Belangstellende en geaffekteerde partye kan, in so versoek, ‘n opname van die vergadering verkry. DGI O’NEILL MUNICIPAL MANAGER Cape Agulhas Municipality PO Box 51 Bredasdorp 7280
Published: 19 May 2020Title: Virtuele raadsvergadering / Virtual council meetingStatus: KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT / CAPE AGULHAS MUNICIPALITY Kennis geskied hiermee in terme van Artikel 19 van die Plaaslike Regering: Munisipale Stelselswet, 32 van 2000, en Goewermentskennisgewing, Nr. 510 van 07 Mei 2020, van ‘n virtuele raadsvergadering wat gaan plaasvind op 29 Mei 2020, om 10:00, waar die 2020/21 begroting en die GOP oorweeg sal word. Notice is hereby given in terms of Section 19 of the Local Government: Municipal Systems Act, 32 of 2000, as well as Government Notice No 510 of 07 May 2020, that a virtual council meeting will be held on 29 May 2020, at 10:00, to consider the 2020/21 annual budget as well as the IDP. DGI O’NEILL MUNISIPALE BESTUURDER / MUNICIPAL MANAGER POSBUS / P O BOX 51 BREDASDORP 7280
2
Home 2Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

LIBRARY ASSISTANT: KLIPDALE (3 YEAR FIXED TERM)

Closing Date: 25 July 2017
Salary: T6 R108 086.50 – R140 282.61 p.a

Requirements:
ŸMust be computer literate ŸGrade 12 ŸMust have knowledge of books and literary works ŸMust be able to work with people, especially the public ŸMust be able to work in a team, but also independent ·Must be able to speak two of the official languages in the Western Cape

Recommendations:
ŸAt least one year relevant experience in a library ŸKnowledge of the Slims Brocade computer system will serve as a recommendation ŸDriver’s license Code 08 will be a recommendation

Duties:
ŸOrganise counter before going on duty ŸRepair books of all categories ŸCounter service when needed ŸAssist with special requests ŸHandle any fines, make telephonic enquiries requested by librarian ŸIssue books at Liefdesnessie and Ons Huis twice per month ŸAssist with exhibits ŸAssist with maintenance of pamphlet collections Ÿ Organise donated books on shelves and trolley, write in searches ŸAssist setting users with information searches ŸAssist setting up lists for new book material received ŸHandle telephonic enquiries, renewals and problems of users ŸAssist with making up postage parcels and any other duties as needed

Job enquiries: Me C Conradie-Lotter on
Tel: 028 425 5500

 

Vereistes:

ŸMoet rekenaargeletterd wees ŸGraad 12 ŸMoet kennis en belangstelling in boeke en literêre werke he ŸMoet met mense oor die weg kan kom, veral die publiek ŸMoet span georiënteerd kan werk, maar ook soms onafhanklik ŸTen minste twee van die amptelike tale in die Wes-Kaap magtig wees

Aanbevelings:

ŸTen minste een jaar relevante ondervinding in ‘n biblioteek of verwante omgewing ŸKennis van die Slims Brocade rekenaar uitleenstelsel sal as aanbeveling dien ŸBestuurslisensie sal ‘n aanbeveling wees

Funksies:

ŸOrden toonbank voor aan diens gaan ŸPak alle kategorieë boeke weg ŸHerstel boeke van alle kategorieë ŸHelp met spesiale aanvrae ŸHanteer aanmanings en maak ook telefoonoproepe na gebruikers in ooreenkoms met biblioteekaresse ŸGee boeke by Liefdensnessie en Ons Huis af 2X per maand ŸVerleen hulp met uitstallings ŸHelp met instandhouding met die pamfletversameling ŸOrden geskente boeke op rakke en trollies, skryf geskente boeke in donasieboek ŸHelp verbruikers met inligtingsoektogte ŸStel lyste op van nuwe boeke ontvang ŸHanteer telefoniese navrae, hernuwings en probleme van gebuikers

 

Pos navrae: Me C Conradie-Lotter op

Tel: 028 425 5500

LIBRARY ASSISTANT: KLIPDALE (3 YEAR FIXED TERM) (429.43KB) Last published 15 June 2018