Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Kaap Agulhas Munisipaliteit - Beurs

Closing Date: 21 December 2017
Salary: 

AANSOEK VIR FINANSIËLE BYSTAND VIR TERSIÊRE OPLEIDING

Aansoeke word hiermee ingewag van voornemende studente om finansiële hulp in terme van die Kaap Agulhas Beursbeleid te ontvang. Die volgende dokumente moet die aansoek vergesel:

  1. ‘n Brief ter motivering van u aansoek;
  2. ‘n Gesertifiseerde afskrif van die identiteitsdokument van die aansoeker;
  3. ‘n Gesertifiseerde afskrif van die registrasie-sertifikaat uitgereik deur die instelling wat  die kursus en vakke aandui;
  4. Bewys van woonadres in Kaap Agulhas gebied (munisipale rekening of enige ander relevante dokument);
  5. ‘n Gesertifiseerde bewys van die graad 12 uitslae of die nuutste beskikbare uitslae;
  6. ‘n Gesertifiseerde bewys van ouer(s)/voog(de) se gesamentlike inkomste van minder as R20 000,00 per maand.

Verseëlde aansoeke, gemerk “Beurs aansoek” moet in die tenderbus by die Munisipale Kantore geplaas word te Dirkie Uysstraat 1, Bredasdorp nie later nie as 12:00 op Donderdag, 21 Desember 2017.

Studente woonagtig in die Kaap Agulhas Munisipale area kan aansoek doen vir finansiële ondersteuning vir die volgende studievelde:

-     Ingenieurswese- siviele, water, sanitasie, elektriese ens.

-     Finansiële Bestuur

-     Stadsbeplanning

-     Argitektuur

-     Toerisme

-     Menslike Hulpbronne

-     Informasie en Telekommunikasie Tegnologie

-     Omgewingsbestuur

-     Gemeenskapsontwikkeling

-     Sport en Rekreasie

-     Kuns en Kultuur

-     Besigheidstudies

-     Regswetenskap

-     Politieke Wetenskappe

-     Publieke Administrasie

-     Gemeenskapsveiligheid

-     Marine Biologie

-     Landbou

Alle aansoeke is onderhewig aan die goedkeuring van ‘n beurskomitee wie ingevolge die aanvaarde beleid hiermee sal handel. ‘n Afskrif van die beursbeleid is beskikbaar op die munisipale webtuiste, alle biblioteke en munisipale kantore in die Kaap Agulhas gebied. Geen laat of onvolledige aansoeke sal oorweeg word nie. Vir enige navrae skakel asseblief vir Me. Zoe Feni-Bandla gedurende kantoorure by tel. Nommer 028 425 5500.

Beurs (213.25KB) Last published 04 February 2019