Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 19 May 2020Title: VIRTUAL MEETING of the MUNICIPAL PLANNING TRIBUNAL / VIRTUELE VERGADERING van die MUNISIPALE BEPLANNINGSTRIBUNAALStatus: CAPE AGULHAS MUNICIPALITY / KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT Notice is hereby given that a VIRTUAL MEETING of the MUNICIPAL PLANNING TRIBUNAL of the CAPE AGULHAS MUNICIPALITY will take place on 2 June 2020 at 12:00. In terms Section 4.1 of the Rules of Procedure for Meetings of the Cape Agulhas Municipal Planning Tribunal, the meeting will be closed due to the National State of Disaster and Lockdown Regulations which prohibit gatherings. Interested and affected parties can obtain a recording of the meeting should they so require. Kennis geskied hiermee dat ‘n VIRTUELE VERGADERING van die MUNISIPALE BEPLANNINGSTRIBUNAAL van die Kaap Agulhas Munisipaliteit op DINSDAG 2 JUNIE 2020 om 12:00 gehou sal word. In terme van Artikel 4.1 van die Reëls en Prosedure vir vergaderings van die Kaap Agulhas Munisipale Beplanningstribunaal Regulasies, en weens die Nasionale Ramptoestand en Inperkings Regulasies wat byeenkomste verbied, sal dit ‘n geslote vergadering wees. Belangstellende en geaffekteerde partye kan, in so versoek, ‘n opname van die vergadering verkry. DGI O’NEILL MUNICIPAL MANAGER Cape Agulhas Municipality PO Box 51 Bredasdorp 7280
Published: 19 May 2020Title: Virtuele raadsvergadering / Virtual council meetingStatus: KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT / CAPE AGULHAS MUNICIPALITY Kennis geskied hiermee in terme van Artikel 19 van die Plaaslike Regering: Munisipale Stelselswet, 32 van 2000, en Goewermentskennisgewing, Nr. 510 van 07 Mei 2020, van ‘n virtuele raadsvergadering wat gaan plaasvind op 29 Mei 2020, om 10:00, waar die 2020/21 begroting en die GOP oorweeg sal word. Notice is hereby given in terms of Section 19 of the Local Government: Municipal Systems Act, 32 of 2000, as well as Government Notice No 510 of 07 May 2020, that a virtual council meeting will be held on 29 May 2020, at 10:00, to consider the 2020/21 annual budget as well as the IDP. DGI O’NEILL MUNISIPALE BESTUURDER / MUNICIPAL MANAGER POSBUS / P O BOX 51 BREDASDORP 7280
2
Home 2Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Fixed Term Contract: Administration Clerk Human Settlements

Closing Date: 22 February 2019
Salary: TCOE (R18 673.44) p.m.

Fixed Term Contract

Administration Clerk Human Settlements

Provincial Department

Clerk Housing

BREDASDORP

Requirements:

 • Senior Certificate or equivalent qualification
 • A valid Code 8 Drivers License
 • Computer literacy (MS Office)

Additional Requirements:

 • Qualification in Public Administration or Office Management would be an added advantage
 • General knowledge of Housing Programmes

Functions:

 • Facilitation of Housing Consumer Education.
 • Assist with Housing administrative functions
 • Update of the Western Cape Human Settlements Database
 • Updating of housing waiting list
 • Title deed restoration

Remuneration: Contract appointment

1year Fixed Term Contract

TCOE (R18 673 .44) per month

Funded by Western Cape Department of Human Settlement

Job Enquiries:Manager Human Settlements

Michael Dennis

Tel: 028 425 5500

Vaste Termyn Kontrak

Administrasie Klerk Behuising

Provinsiale Departement

Klerk Behuising

BREDASDORP

Vereistes:

 • Nasionale Matriek Sertifikaat of gelykstaande kwalifikasie
 • Kode 08 Bestuurslisensie
 • Rekenaar Geletterdheid (MS.Office)

Addisionele vereistes:

 • Kwalifikasie in Publieke Administrasie of Kantoor Bestuur word aanbeveel
 • Algemene kennis van Behuisings programme

Funksies:

 • Fasilitering van behuisings verbruikers opleiding
 • Algemene behuisings administrasie
 • Opdatering van die Weskaap Behuisings Databasis
 • Opdatering van die behuisings waglys
 • Titteleakte besorging en administrasie

Vergoeding: Kontrak aanstelling

1jaar Vaste Termyn kontrak

TCOE (R18 673.44) per maand

Befondsing deur Wes-Kaap Departement Menslike Nedersettings

Pos Navrae:Bestuurder Behuising

Michael Dennis

Tel: 028 425 5500

 

Fixed Term Contract: Administration Clerk Human Settlements (565.84KB) Application Form (169.76KB) Last published 25 February 2019