Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Electrical Services General Assistant IS 163 Struisbaai

Closing Date: 02 November 2018
Salary: T3 (R91 224.02 – R102 708.04) p.a

ELECTRO-TECHNICAL SERVICES

General Assistant IS 163 Struisbaai

REQUIREMENTS:
 Must be able to read and write
 Must be able to read danger notices

DUTIES:
 Digging of trenches and holes
 Planting poles
 Laying of cables
 Cleaning substations
 Assisting electricians
 Manual labour
 Clean vehicles

RECOMMENDATIONS:
 Experience in an electrical field

PHYSICAL REQUIREMENTS:
 Good physical and mental health
 No fear of heights or confined spaces
 Not sight or hearing impaired
 Ability to distinguish between colours

SPECIAL CONDITIONS:
 A medical certificate will be expected of the successful candidate
 Candidates must be willing to submit themselves to a practical/skills test
 Must reside in Struisbaai

JOB ENQUIRIES: Mr Steve Cooper on tel: 028 425 5500

REMUNERATION: T3 (R91 224.02 – R102 708.04) per. In addition to the aforesaid salary, this position offers competitive benefits
which include a 13th cheque, medical aid, pension, and housing
Subsidy/allowance

CLOSING DATE: 2 November 2018

Algemene Assistent

VEREISTES:
• Moet kan lees en skryf
• Moet gevaarkennisgewings kan lees

PLIGTE:
• Grawe van slote en gate
• Pale plant
• Lê van kabels
• Skoonmaak substasies
• Bystaan van Elektrisiens
• Hande Arbeid
• Skoonmaak van voertuie 

AANBEVELINGS:
• Ervaring in 'n elektriese veld

FISIESE VEREISTES:
• Goeie fisiese en geestelike gesondheid
• Geen vrees vir hoogtes of beperkte ruimtes nie
• Nie sig of gehoorgestremd nie
• Vermoë om tussen kleure te onderskei

SPESIALE VOORWAARDES:
• 'n Mediese sertifikaat sal van die suksesvolle kandidaat verwag word
• Kandidate moet bereid wees om hulself te onderwerp aan 'n praktiese / vaardigheidstoets
• Moet in Struisbaai woon

NAVRAE: Mnr Steve Cooper by tel: 028 425 5500

VERGOEDING: T3 (R91 224.02 – R102 708.04) per. Benewens die voormelde salaris bied hierdie pos mededingende voordele wat insluit 'n 13de tjek, mediese fonds, pensioen en behuisingsubsidie / toelae

SLUITINGS DATUM: 2 November 2018

Electrical Services General Assistant IS 163 Struisbaai (181.2KB) Application Form / Aansoekvorm (169.76KB) Last published 07 November 2018