Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 19 May 2020Title: VIRTUAL MEETING of the MUNICIPAL PLANNING TRIBUNAL / VIRTUELE VERGADERING van die MUNISIPALE BEPLANNINGSTRIBUNAALStatus: CAPE AGULHAS MUNICIPALITY / KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT Notice is hereby given that a VIRTUAL MEETING of the MUNICIPAL PLANNING TRIBUNAL of the CAPE AGULHAS MUNICIPALITY will take place on 2 June 2020 at 12:00. In terms Section 4.1 of the Rules of Procedure for Meetings of the Cape Agulhas Municipal Planning Tribunal, the meeting will be closed due to the National State of Disaster and Lockdown Regulations which prohibit gatherings. Interested and affected parties can obtain a recording of the meeting should they so require. Kennis geskied hiermee dat ‘n VIRTUELE VERGADERING van die MUNISIPALE BEPLANNINGSTRIBUNAAL van die Kaap Agulhas Munisipaliteit op DINSDAG 2 JUNIE 2020 om 12:00 gehou sal word. In terme van Artikel 4.1 van die Reëls en Prosedure vir vergaderings van die Kaap Agulhas Munisipale Beplanningstribunaal Regulasies, en weens die Nasionale Ramptoestand en Inperkings Regulasies wat byeenkomste verbied, sal dit ‘n geslote vergadering wees. Belangstellende en geaffekteerde partye kan, in so versoek, ‘n opname van die vergadering verkry. DGI O’NEILL MUNICIPAL MANAGER Cape Agulhas Municipality PO Box 51 Bredasdorp 7280
Published: 19 May 2020Title: Virtuele raadsvergadering / Virtual council meetingStatus: KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT / CAPE AGULHAS MUNICIPALITY Kennis geskied hiermee in terme van Artikel 19 van die Plaaslike Regering: Munisipale Stelselswet, 32 van 2000, en Goewermentskennisgewing, Nr. 510 van 07 Mei 2020, van ‘n virtuele raadsvergadering wat gaan plaasvind op 29 Mei 2020, om 10:00, waar die 2020/21 begroting en die GOP oorweeg sal word. Notice is hereby given in terms of Section 19 of the Local Government: Municipal Systems Act, 32 of 2000, as well as Government Notice No 510 of 07 May 2020, that a virtual council meeting will be held on 29 May 2020, at 10:00, to consider the 2020/21 annual budget as well as the IDP. DGI O’NEILL MUNISIPALE BESTUURDER / MUNICIPAL MANAGER POSBUS / P O BOX 51 BREDASDORP 7280
2
Home 2Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Draft Maintenance Management Policy - 04 May 2020

 

NOTICE is hereby given in terms of Section 21 of the Local Government Municipal Systems Act, Act 32 of 2000 that the Municipal Council approved a draft Maintenance Management Policy on 26 March 2020 (Resolution 57/2020). The policy is available for public scrutiny on the Municipal Website www.capeagulhas.gov.za Enquiries can be directed to Abdul Aziz Jacobs AbdulAzizJ@capeagulhas.gov.za, Tel 028-4255786.

 

Comments must be lodged in writing with the undersigned at the address stated on this advertisement by no later than 16:30 on Monday 4 May 2020

 

Persons who cannot read or write, may also contact the aforementioned persons during normal office hours for assistance when the offices re-open.

 

D O’NEILL

MUNICIPAL MANAGER

P O BOX 51

BREDASDORP 7280                                                                                                                                                       

Email: info@capeagulhas.gov.za                                                                                                           26 March 2020

 

 

 

KENNISGEWING geskied hiermee kragtens die bepalings van Artikel 21 van die Munisipale Stelselswet (Wet 32 van 2000) dat die Munisipale Raad op 26 Maart 2020 'n konsepbeleid vir instandhoudingsbestuur goedkeur het. (Besluit 57/2020). Die beleid is beskikbaar op die Munisipaliteit se webwerf (www.capeagulhas.gov.za) vir besigtiging. Navrae kan aan Mnr Abdul Aziz Jacobs  gerig word by AbdulAzizJ@capeagulhas.gov.za, Tel 028-4255786

 

Kommentaar moet skriftelik by die ondergetekende ingedien word by die adres wat op hierdie kennisgewing vermeld word, nie later as 16:30 op Maandag 4 Mei 2020.

 

Persone wat nie kan lees of skryf nie, kan ook vir bovermelde persone kontak gedurende gewone kantoorure vir bystand sodra die kantore heropen.

 

 

D O’NEILL

MUNISIPALE BESTUURDER

POSBUS 51

BREDASDORP 7280    

Email: info@capeagulhas.gov.za                                                                                          26 Maart 2020

Category: